Sønderjysk egnshistorie

Beskrivelser af egnen omkring Branderup

Som omtalt på forsiden stammer Inge Brandt's farfar, Ferdinand Julius Brandts, slægt fra Sønderjylland. Den fædrene del (Brandt) er fra Ødis området. Den mødrene side fra Haderslev amt - Branderup, Rurup, Agerskov og Geestrup - og Åbenrå amt - Faxbøll i Uge sogn. Det drejer sig hovedsageligt om slægterne Refslund, Gaarde, Lautrup og Pedersen som alle er omtalt i bøgerne omtalt nedenfor.

Lidt historie om Fausbøll slægtens start

I Fischers Slesvigske Folkesagn omtales de Fausbøl Drenge, der udmærkede sig mod Polakkerne, det var beboerne af Gaarden Faxbül i Uge Sogn; til disse må Nis Petersen Faxbüll antages at have hørt. Han maa vel være født ved Aar 1635, og nævnes 1673 paa Fausbøl, som han havde i Fæste.
Han var 1675 Kirkeværge og lod den fra 1633 stammende Prædikestol i Uge Kirke restaurere, hvorom følgende indskrift paa Prædikestolen vidner: Gott zu Ehren und der Kirchen zu zierde hatt Herrn Niss Pettersen Faxbüll diese Kantzel stavieren lassen 1694.

I vor forskning omkring slægterne i Branderup og Agerskov sogne har vi fundet ikke mindre end 6 bøger og skrifter der omhandler livet og slægterne, i disse områder.

Jørgen Faussbøl

3 af disse skrifter er skrevet af Jørgen Fausbøll, der blev født den 27. juni 1838, paa den 275 ha store Gaard Mandbjerg i Rurup, og døde i Aabenraa den 3. September 1918.

Vor efterforskning har vist at Jørgen Fausbøll og Inge Brandt har samme forfædre, nemlig Marten Petersen, født i 1696 i Fausbøll i Uge sogn, og Anne Mattisdatter, født 1699 i Branderup.

Vi har, af Jørgen Fausbøll's efterkommere, Anders Dons Hørlück og hans søster Mette Hørlück Thyssen i Toftlund, fået tilladelse til at indlægge de 3 bøger på vor hjemmeside.

Herudover har vi fundet en maskinskreven kopi af den første Branderup Kirkebog - 1667-1814. Bøgerne er afskrevet i 300-Aaret for kirkebøgernes påbegyndelse In memoriam Jørgen Fausbøl i Branderup Mølle.

Billede af Jørgen Fausbøll

Jørgen Fausbøll. Ca. 45 Aar gammel

Kirkebøgerne er til rådighed i MS Word format så I kan kopiere dem og selv arbejde videre med dem.
Læs afsnittene Forord og Kommentarer vedrørende konverteringen i kirkebøgerne omhyggeligt inden I bruger oplysningerne i bøgerne. Konfirmationer for årene 1736-1813 findes på de sidste 9 sider i Kirkebogen for årene 1753-1814.

Vi kender p.t. til 3 skrifter, af Jørgen Fausbøll, der omhandler Agerskov, Branderup, Rurup og Rost hvor ovenstående slægter er omtalt:

"En slægts historie i Rurup og Mandbjerg", "Minder fra Branderup Sogn og Roost", "Minder fra Agerskov sogn". Originalerne for de sidste 2 skrifter er med Gotisk skrift.

Øvrige bøger og skrifter der omhandler egnen og slægterne der.

Originaludgaverne af alle ovenstående bøger kan lånes på biblioteket.